Nekretnine

Datum: 09.05.2016

Šifra: 586
Lokacija: Budva
Tip: Kuća
Kvadratura: 432 m2
Cijena: 1000000€

Datum: 16.03.2016

Šifra: 1454
Lokacija: Kamenari
Tip: Kuća
Kvadratura: 113 m2
Cijena: 300000€

top
Datum: 09.04.2015

Šifra: 1298
Lokacija: Rezevici
Tip: Kuća
Kvadratura: 438 m2
Cijena: 900000€

top
Datum: 09.04.2015

Šifra: 1363
Lokacija: Przno
Tip: Kuća
Kvadratura: 303 m2
Cijena: 500000€

Datum: 09.04.2015

Šifra: 1300
Lokacija: Przno
Tip: Kuća
Kvadratura: 240 m2
Cijena: 620000€

top
Datum: 09.04.2015

Šifra: 1310
Lokacija: Rezevici
Tip: Kuća
Kvadratura: 156 m2
Cijena: 1700000€