Nekretnine

Datum: 09.04.2015

Šifra: 1126
Lokacija: Budva
Tip: Kuća
Kvadratura: 100 m2
Cijena: 360000€

Datum: 03.10.2016

Šifra: 1552
Lokacija: Podgorica
Tip: Kuća
Kvadratura: 216 m2
Cijena: 250000€

Datum: 14.08.2015

Šifra: 1405
Lokacija: Petrovac
Tip: Kuća
Kvadratura: 323 m2
Cijena: 970000€

Datum: 09.04.2015

Šifra: 1100
Lokacija: Budva
Tip: Kuća
Kvadratura: 297 m2
Cijena: 520000€

Datum: 09.04.2015

Šifra: 1151
Lokacija: Petrovac
Tip: Kuća
Kvadratura: 440 m2
Cijena: 1030000€

Datum: 09.04.2015

Šifra: 1152
Lokacija: Rijeka Crnojevica
Tip: Kuća
Kvadratura: 100 m2
Cijena: 750000€